Termálne kúpaliská na Slovensku


Rady pri návšteve kúpaliska


Rady pre návštevníkov termálnych vôd

Kvalita vody na kúpaliskách  je kontrolovaná Úradom  pre verejné zdravotníctvo. Každé kúpalisko  musí spĺňať podmienky z hygienického hľadiska.  Všetky zariadenia  ako je splachovacie záchody, pisoáre, sprchy s teplou vodou, umývadla, fény na sušenie vlasov, kabínky na prezliekanie, uzamykateľné skrinky sú dnes  samozrejmosťou v každom rekreačnom zariadení.
Rady pri návšteve kúpaliska:
Pretože teploty vody v jednotlivých bazénoch sú odlišné, návštevníci sú informovaní o ich teplotách či už zverejnením na verejných tabuliach alebo digitálnymi ukazovateľmi.
  •  V kľudovom či oddychovom bazéne sa teplota pohybuje do 40 stupňov.
  • V plaveckých bazénoch sa teplota pohybuje zhruba okolo 27 stupňov Celzia. 
  • Pri návšteve kúpaliska dodržujte zásady a opatrenia zo strany prevádzkovateľa. 
  • Pred vstupom do termálneho kúpaliska sa osprchujte a prechádzajte cez vaničku s vodou.
  • Neskáčte do vody, pokiaľ je to zakázané.  
  • Do vody vstupujte pomaly, postupne.  
  • Keď neviete plávať, nevstupujte do hlbokej vody alebo do hlbšej vody ako máte výšku.  
  • Keď je voda  znečistená, je zapáchajúca, v takej vode sa nekúpte. V takomto prípade sa obráťte na plavčíka.
  • Používajte toaletu, nikdy nerobte potrebu do bazéna.
  • Keď máte nákazlivé kožné ochorenie, radšej do bazéna nevstupujte.